/ Foto's / Waalse Pijl / La Fleche Wallonne 2020 (30 September 2020)