Siteinfo, privacybeleid, disclaimer, copyright

/ Siteinfo, privacybeleid, disclaimer, copyright

Official website ‘Sport Vlaanderen - Baloise’

UCI professionele continentale wielerploeg 2020

Site info

Deze website is eigendom van Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw

Contactgegevens / maatschappelijk zetel:
Kalkhoevestraat 1, B-8790 Waregem, België
Telefoon: +32 56 62 02 20
E-mail: christophe@sercu.net
Ondernemingsnummer: BE 450 639 630

Website: https://www.sportvlaanderen-baloise.be

Website / content editor / social media writer:

Erik Van Breugel, Diest, België
Cyclingmoments.com en evb.be
e-mail: vanerik@gmail.com
Twitter: @cyclingmoments
Instagram: @cyclingmoments

Algemene voorwaarden, Privacybeleid en disclaimer:

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw of rechthoudende derden.

Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw, webbeheerder Erik Van Breugel, personeel en partners van de wielerploeg stellen eigen beelden en fotomateriaal ter beschikking van de website. Beeldmateriaal en foto’s voor publicatie op de website kunnen ook ingestuurd worden door derden. Zij verlenen zo de wielerploeg het gebruiksrecht ervan, dit zonder dat enige tegenprestatie verschuldigd is. Waar mogelijk worden de coördinaten van de inzenders steeds bij de beelden en fotomateriaal vermeld.

Foto’s met watermerk worden niet op de site gepubliceerd.

Het is toegestaan te linken met de URL https://www.sportvlaanderen-baloise.be en met vermelding van de naam “professionele wielerploeg Sport Vlaanderen - Baloise”. We staan niet toe dat de pagina’s in een frame van een andere site verschijnen.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw het materiaal gebruikt in deze website, zoals informatie, teksten, beelden, fotomateriaal, geluid en html-codes, via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook op te slaan (tenzij voor persoonlijk gebruik) en/of te verspreiden.

Het is toegestaan om de nieuwsberichten van deze website voor andere internetsites te gebruiken mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming en mits aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • bij ELK overgenomen nieuwsbericht moet duidelijk de bron vermeld worden (“Sport Vlaanderen - Baloise”);
  • de bronvermelding moet tevens gelinkt worden met https://www.sportvlaanderen-baloise.be en daarbij staan we niet toe dat de gelinkte website in een frame van een andere website verschijnt;
  • de overgenomen informatie mag NIET onder de eigen copyright geplaatst worden;

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Deze site is exclusief onderworpen aan, en zal worden geïnterpreteerd volgens het Belgische recht. Alle geschillen die ontstaan in verband met, of naar aanleiding van deze site zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

Privacybeleid

Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw contacteren. 

Verwerkingsdoeleinden
Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. vragen via e-mail, bestellingen en verzendingen van de officiële foto’s van de wielerploeg via de website, uitnodigingen van en via partners/sponsors).

Rechtsgrond(en) van de verwerking:
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden
De persoonsgegevens van de klant worden niet gedeeld met andere vennootschappen

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor infovragen en klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de vraag en aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw via e-mail te contacteren.

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd en dus geweigerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Zo zal u wellicht niet alle mogelijkheden van deze website benutten.

U kunt dus de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien.

Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw gebruikt 7 First party cookies.
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de website en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. Bijvoorbeeld deze website gebruikt first party cookies van CMS Expression Engine 4 en van Google Analytics.

Wielerclub Eddy Merckxvrienden vzw gebruikt 5 Third party cookies.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Deze website gebruikt third party cookies van Vimeo en Youtube.

Het gebruikersbezoek op https://www.sportvlaanderen-baloise.be wordt via Google Universal Analytics op geanonimiseerde wijze gemeten om het informatieaanbod op de website te optimaliseren. Google Analytics is zo ingesteld dat het IP-adres niet wordt verwerkt, noch gegegens worden gedeeld (‘gegevens delen’ met Google werd uitgezet).

Er werd een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten op 4 juni 2018.

De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Bedankt voor je bezoek aan onze website.

Onze partners